Agenda

Steeds meer agrarische ondernemers overwegen de teelt van bomen (agroforestry) of noten. Bomenteelt is goed te combineren met de akkerbouw, tuinbouw of veehouderij. Daarnaast hebben (noten)bomen een gunstige invloed op de kwaliteit van bodem en water en draagt het bij aan biodiversiteit en kringlooplandbouw. Geen wonder dus dat er steeds meer interesse is voor deze vorm van natuurinclusieve landbouw! Vanuit verschillende projecten bieden we agrariërs kennis over agroforestry en notenteelt. Zowel beginners als gevorderde notentelers kunnen bij ons terecht voor informatie. Heeft u interesse en wilt u op de hoogte gehouden worden, stuur dan een mail naar met vermelding bijeenkomsten. Momenteel maken veel agrariers gebruik van de DAW regeling. Wellicht ook voor u interessant.

 https://www.daw-bodem.nl/location-geo-data/check/