Hoe kan je een noot verwerken?

U heeft een mooie oogst verkregen. En dan? Belangrijk is om het product te stabiliseren. Schonen, drogen, sorteren zijn belangrijke handelingen en bewaren in de opslag. U gaat de noten verkopen middels huisverkoop of afzet naar de handel of winkels in uw omgeving. In dop of gekraakt? Kraken is dan weer een extra handeling, maar betekent ook extra toegevoegde waarde. Of gaat u verder in de verwerking? Olie persen? Pasta maken? Of nog een andere toepassing. Er zijn vele mogelijkheden. Bij het blad dossiers ziet u welke.

Ga naar dossiers