Oogsten

Voor de oogst moet de grond zoveel mogelijk vlak zijn en de aanwezige vegetatie onder de boom zo kort mogelijk. Dit om een zo schoon mogelijk oogst te verkrijgen maar ook om de noten goed te laten drogen. Noten zouden uit de bolster moeten vallen, maar indien de bolster nog aanwezig is dan deze snel verwijderen.

Voor het oogsten zijn handmachines beschikbaar, maar ook grotere machines.

Wil je de noten in een werkgang oprapen dan is eerst schudden een optie.