Snoeien

Ook walnotenbomen kunnen (moeten) gesnoeid worden. Een goede boomvorm, met goede lichtinval voor hoge productie is noodzakelijk. Beste snoeitijd is maart/april, maar juni kan ook.

Snoei moet gericht zijn op:

  • Snoei gericht op vruchtproductie
  • Snoei gericht op hoogwaardig hout

Snoei gericht op vruchtproductie

Mogelijk streefvormen zijn de vaasvorm of de kegelvorm.

Jaarlijks inkorten van de scheuten is nodig en ook verjongen van takken is gewenst.

Snoei gericht op hoogwaardig hout

Van belang is of men ook een goede stam wil verkrijgen (dus ook een goede houtopbrengst als doelstelling heeft). Wordt gestreefd naar een stam van 2 meter en dan een kroon dan zal er zo gesnoeid moeten worden dat een dergelijke vorm ontstaat. Een vuistregel zegt dat elke 20 cm stam 1 jaar productie kost, dus bij een stam van 2 meter zal het zeker 10 jaar duren voordat men goed in productie zit.