Esselink_plantage_10x10P1010640.jpg
Hazelnotenperceel.jpg
Mooi_walnoten_perceel.jpg
TiggelovenP1010650.jpg

Water

De hazelaars moeten gedurende het gehele groeiseizoen gemakkelijk water kunnen opnemen. Het waterverbruik van de hazelaar hangt af van de bladontwikkeling en de leeftijd (grootte) van de bomen (Zie Figuur). Het verbruik door het groeiseizoen heen toont een klokvormige kromme. De piek valt in juli - augustus en kan in het 7e tot en met het 9e jaar tussen 40 - 45 l/boom/dag bedragen.

Dit betreft alleen de transpiratie (= bladverdamping); de verdamping uit de bodem komt daar nog bij. In Frankrijk wordt geschat dat voor een goede watervoorziening via druppelaars, afhankelijk van het jaar, 1100 tot 2500 m3/ha/jaar nodig is. Voor ‘normale’ jaren schommelt de behoefte tussen 1600 en 1900 m3/ha/jaar. Met dergelijke hoeveelheden moet dus rekening worden gehouden, bijvoorbeeld om een wateropslag van voldoende inhoud te maken. Dit alles berust op Franse gegevens. In ons land zal de verdamping van blad en grond wellicht wat lager zijn. Echter ook hier kunnen (extreem) droge zomers voorkomen en zal men rekening moeten houden met flinke watergiften door het groeiseizoen heen.  De hoeveelheden water die een hazelaar kan verdampen staan in onderstaande Figuur.

water hazelnoot tabel

Waterverbruik van de hazelaar door het groeiseizoen heen (naar 1). Vrije interpretatie naar M.Mingeau, T. Ameglio, INRA de Clermont-Ferrand 1994.

Water geven

Wanneer regenval onvoldoende is zal kunstmatig in de waterbehoefte van de hazelaar moeten worden voorzien en daar is nogal wat water voor nodig. Er zijn enkele methoden om water toe te dienen; onder de bomen beregenen met vlaksproeiers, gebruik van minisprinklers en druppel bevloeiing.

hazelaar slangen

Hazelaar met fertigatieslangen.

Benieuwd naar de mogelijkheden van notenteelt?

Neem contact met ons op

Contact

Notenteelt.com

Contactformulier

facebook Hazelnoten

facebook Walnoten

facebook Notenteelt

Partner worden?

Heeft u interesse om ook uw (online) kennis of advies aan te bieden?

Lees verder

Nieuwsbrief