Verwerking van noten

Geoogste noten worden door ‘conditioneren’ geschikt gemaakt voor bewaring en verkoop. Noten die met machines van de grond zijn verzameld, zijn afhankelijk van de omstandigheden, meer of minder verontreinigd. Ook na schonen in oogstmachines dient na het oogsten het reinigen grondiger te gebeuren, waarbij wassen een onderdeel is. Daarna volgt drogen, want alleen in droge toestand zijn noten goed houdbaar. Drogen is ook nodig zonder wassen, want de van de grond verzameld zijn noten te vochtig. Verzamelde noten zijn verschillend van grootte en er zitten ook lege en/of door ziekten en plagen aangetaste schalen tussen. Daarom is vóór opslag sorteren op grootte en gaafheid noodzakelijk. Indien afnemers alleen de kernen willen kopen, is kraken van de noten aan de orde en ook die moeten daarna worden gesorteerd. Tenslotte is bewaren van noten of het vruchtvlees noodzakelijk voor afzetspreiding en dat moet zodanig gebeuren dat de kwaliteit op peil blijft.

De vetgedrukte woorden zijn belangrijke behandelingen. Vaak zijn er machines voor in de handel. De verwachting is dat de verwerking ook door ondernemers zal worden opgepakt en als dienstverlening worden aangeboden.

Bewaren

Doel van bewaren is spreiding van de afzet met behoud van kwaliteit. Hazelnoten zijn rijk aan vet en gevoelig voor ranzig worden. Vetten zijn onderhevig aan afbraak en oxidatie met als gevolg ongewenste geur en smaak. Bij goede bewaring is dit te voorkomen en daarbij zijn juiste vochtigheidsgraad en temperatuur van belang. Is de vochtigheid van de noten te hoog dan kan schimmelvorming optreden. Is de vochtigheid te laag dan kunnen kernen krimpen, van kleur veranderen en/of ranzig worden. Daarnaast kunnen de vetrijke hazelnoten tijdens het bewaren bepaalde vluchtige stoffen uit de atmosfeer opnemen wat ook kan leiden tot een onaangename smaak. Dus, noten moeten bij aanvang van bewaring de juiste vochtigheidsgraad bezitten en bewaarruimten moeten de juiste relatieve luchtvochtigheid (< 70 %) hebben. Dit laatste geldt zeker wanneer bij omgevingstemperaturen wordt bewaard.

Alle genoemde bewerkingen worden uitgebreid besproken in de nieuwe teelthandleing van hazelnoten 2020.