Bodem, water en bemesting

Een walnoot kan op een brede range van grondsoorten groeien. mits de grond maar goed doorlatend en doorlucht is. Het grondwater moet ’s zomers dieper dan 60 cm staan. Die 60 cm bovengrond moet goed doorwortelbaar zijn, dus er mogen geen oerbanken of ondoordringbare (leem)lagen aanwezig zijn. In ieder geval geen stagnatie van water!

Bodem - Walnoten

Bodem

De walnoot groeit op vele gronden, mits goed doorlatend en diep bewortelbaar. De optimale pH is tussen 6,5 en 7,5 maar…
Water - Walnoten

Water

Het vochtleverend vermogen duidt op de hoeveelheid vocht die een grond in een groeiseizoen van 150 dagen (vanaf 1 april) in…
Bemesting - Walnoten

Bemesting

Een weerbare, gezonde boom is beter bestand tegen ziekten en plagen. Zorgen voor voldoende, opneembare nutriënten op juiste…