Hazelnoten

Op deze pagina’s staat informatie over de hazelnoten. Uitgebreide informatie kunt u vinden in het handboek Teelt van hazelnoten. Deze is in de winkel te bestellen. Onderdelen uit dit handboek zijn daar gratis te downloaden. De teelt van hazelnoten is in een aantal verschillende onderwerpen opgesplitst.

De hazelaar en de noot

De hazelaar en de noot

Hazelaars komen over het gehele noordelijke halfrond voor, al is dat met verschillende soorten. Er zijn in totaal 19…
Bodem, water en bemesting

Bodem, water en bemesting

De hazelaar is in Nederland inheems en overal te vinden. Dit zou erop kunnen wijzen dat hazelaars weinig eisen stellen aan…
Plantsystemen en aanleg

Plantsystemen en aanleg

Het slagen van een boomgaard met hazelaars hangt mede af van de kwaliteit van het plantmateriaal. Meestal wordt uitgegaan…
Rassen en eigenschappen

Rassen en eigenschappen

Een ondernemer die hazelnoten wil gaan telen moet kiezen uit een groot aanbod rassen. Deze keuze is niet eenvoudig, want er…
Teelthandelingen

Teelthandelingen

Hazelaars zijn vochtminnend en bezitten, wanneer ze op één stam worden opgekweekt, een vrij oppervlakkig en beperkt…
Ziekten en plagen

Ziekten en plagen

Op en in hazelaars leven van nature schimmels, bacteriën, virussen, insecten, mijten en aaltjes. Deze organismen worden…