Esselink_plantage_10x10P1010640.jpg
Hazelnotenperceel.jpg
Mooi_walnoten_perceel.jpg
TiggelovenP1010650.jpg

Bodem

De bodem moet aan bepaalde eisen voldoen om een vitale en rendabele boomgaard met hazelaars op te zetten. Een goede bovengrondse groei is alleen mogelijk als de wortels over de gehele oppervlakte tot een redelijke diepte (ca. 60 cm) goed kunnen groeien. Die ondergrondse groei en de opname van water en voedingstoffen stelt eisen aan de bodem.

Eisen aan de bodem:

  • Geen storende lagen
  • Grondwaterstand, geen langdurige hoge grondwaterstanden
  • Goede bodemstructuur, heterogeen poriënstelsel, hoge infiltratiesnelheid
  • Kalk en pH (optimale pH ca 6,5)
  • Voor hazelaars zijn lichte kleigronden en lemige zandgronden het meest gunstig
  • Goed vocht leverend vermogen, hoe hoger hoe beter
  • In volwassen fase zonder neerslag 35l/boom/dag nodig in juni & september en 50l in juli/augustus
  • Hoge infiltratiesnelheid van water: geen natte plekken en plassen
  • Grondsoort niet te zwaar en niet te licht
  • Bemesting op basis van grondanalyse en in volwassen boom stadium ook bladanalyse.

Al deze eisen en behoeftes zijn in de teelthandleiding verder uitgewerkt.

Benieuwd naar de mogelijkheden van notenteelt?

Neem contact met ons op

Contact

Notenteelt.com

Contactformulier

facebook Hazelnoten

facebook Walnoten

facebook Notenteelt

Partner worden?

Heeft u interesse om ook uw (online) kennis of advies aan te bieden?

Lees verder

Nieuwsbrief