Handleiding teelt van walnoten

foto_voorkant_boek
59,00 € stuk

Deze teelthandleiding beschrijft de actuele stand van zaken over bodem, water, bemesting, rassen, standplaats, plantmateriaal, grondbehandeling, teelt, ziekten en plagen, oogst, bewaring, opslag, afzet en de economie van walnoten. Ook de naamgeving, bestuiving en bevruchting komen aan de orde. De teelt van walnoten staat in toenemende mate in de aandacht. Goede kennis van de teelt is noodzakelijk voor een goede opbrengst van een kwalitatief goede noot. Over de auteurs. Bob Wertheim was voorheen onderzoeker op het toenmalige Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp in Zeeland en schrijver van de uitgave Teelt van hazelnoten 1988, de Teelt van Walnoten in 1981 en teksten gewijd aan beide gewassen in de Rassenlijst voor Fruitgewassen in 1999. Anne Oosterbaan is na zijn onderzoekcarrière bij Wageningen UR actief als teler en auteur van enkele boeken op gebied van notenteelt en bomen. Ton Baltissen is werkzaam bij CropEye, voorzitter van de Nederlandse Notenvereniging, van oorsprong bodemkundige en actief in projecten op gebied van notenteelt