Handleiding De teelt van hazelnoten

voorkant_teelthandleiding_boek_846647393
voorkant_teelthandleiding_boek_846647393achterkant20210107_10024220210107_10032420210107_100200
39,90 € stuk

Zie inhoud teelthandleiding "De teelt van hazelnoten" onderaan deze pagina.

De belangstelling voor notenteelt in Nederland en België neemt toe en daarmee ook de vraag naar kennis over de teelt van noten. Notenteelt past in vele sectoren (akkerbouw, melkveehouderij, fruitteelt). In toenemende mate is er belangstelling vanuit ondernemer om te starten met de teelt van noten. Vaak ontbreekt de kennis en ervaring. Deze nieuwe handleiding hazelnotenteelt helpt telers bij het opstarten en uitvoeren van de hazelnotenteelt.

Notenteelt is een duurzame teelt en kan goed uitgevoerd worden zonder of met weinig chemische bestrijding tegen onkruiden en ziekten en plagen. Noten zijn een gezond product, staan in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum en dragen bij aan de eiwittransitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten. We gaan als consumenten steeds meer noten eten en dan is local for local (korte lokale keten, productie in de regio) een belangrijk aspect (kringlooplandbouw). Hazelaars (en ook walnotenbomen) leggen koolstof (CO2) vast in boom én bodem en dragen zo bij aan de beheersing van de klimaatsverandering. Hazelaars zijn ook een gewas van de toekomst, ze gedijen goed in het huidige klimaat. En hazelaars dragen bij aan een duurzame bescherming van onze bodem, stimuleren de biodiversiteit en zijn waardevol in het landschap. Genoeg overwegingen om te kiezen voor hazelaars.

Notenteelt is een Teelt. Dat betekent dat de planten aandacht nodig hebben om in voldoende hoeveelheden een kwalitatief goed product voor de markt te leveren. Notenbomen passen in elk bedrijfssysteem, de wijze van toepassing is afhankelijk van de bedrijfsstrategie. Er zijn vele toepassingsmogelijkheden voor notenbomen en specifiek hazelnotenbomen in het agrarische bedrijf, van volvelds tot bufferstroken of hagen en vele agroforestry combinaties (boslandbouw). Bij al die toepassingen is kennis van de hazelnotenteelt van belang om de aanplant tot een succes te maken.

De nieuwe teelthandleiding beschrijft de actuele stand van zaken over bodem, water, bemesting, rassen, standplaats, plantmateriaal, grondbehandeling, teelt, ziekten en plagen, oogst, bewaring, opslag, afzet en de economie van hazelnoten. Ook de naamgeving, bestuiving en bevruchting komen aan de orde. De teelt van hazelnoten staat in toenemende mate in de aandacht. Goede kennis van de teelt is noodzakelijk voor een goede opbrengst van een kwalitatief goede noot.

Over de auteurs van de teelthandleiding:

Bob Wertheim is voormalig onderzoeker van het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp en schrijver van de uitgave Teelt van hazelnoten 1988. Ton Baltissen is werkzaam bij CropEye, voorzitter van de Nederlandse Notenvereniging en actief in projecten op gebied van notenteelt.