Eind vorig jaar werd er in Gelderland (Rivierenland) nog gezocht naar klimaat slimme landschapselementen met verdienmodel en gedragen door agrarische ondernemers

De oplossing:  Bufferstroken 2.0

Bufferstroken 2.0 heeft eind december de aanmoedigingsprijs ontvangen van de jury voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke kwaliteit 2020.

Dit zijn de woorden van de jury voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke kwaliteit 2020.

 De jury was dit jaar in de gelukkige omstandigheid dat ze twee prijzen mag uitreiken, mede door het grote aantal genomineerden. Naast één winnaar van de achtste editie van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit mag zij ook een aanmoedigingsprijs uitreiken. Hier is een geldbedrag van €5.000,- aan verbonden, zodat de aanmoediging ook daadwerkelijk benut kan worden om vooral door te kunnen gaan. 

De aanmoedigingsprijs is voor het project dat zo laagdrempelig en perspectiefvol is, dat het veel kansen biedt om de landbouwsector een boost te geven. Het kan als stapsteen gebruikt worden voor de transitie van intensieve landbouw naar landschapsgerichte landbouw. Maar belangrijker nog: het zorgt voor waardering en vreugde bij het boeren. En let op provincie en alle andere wakers van het landschap: dit is zo kansrijk dat het massaal kan worden en daarmee echt iets gaat betekenen voor het landschap! Hier ligt een ontwerpopgave die het lokale landschappelijke niveau overstijgt. De aanmoedigingsprijs Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020 gaat naar Bufferstroken 2.0

Dit project is laagdrempelig en perspectiefvol. Het project is heel laagdrempelig en heeft een grote toegevoegde waarde, zowel voor de biodiversiteit, uitspoeling naar grondwater en waterlopen, vastleggen CO2 en perspectief voor de boer. Daarbij levert het een bijdrage aan de eiwittransitie (minder dierlijke eiwitten, meer plantaardige door o.a. eten van noten).  Daarmee biedt het veel kansen om de landbouwsector een boost te geven.

Meer informatie:

Zie brochure bufferstroken 2.0 in kennisbank

De website van GPRK (provincie Gelderland):

https://www.google.com/url?q=https://sprekend.gelderland.nl/1850103.aspx?t%3DWinnaars-Gelderse-Ruimtelijke-Kwaliteit-bekend&source=gmail&ust=1609939252378000&usg=AFQjCNEckmwbVwCN3QAx5LZIKD-mQ9McpQ">Winnaars Gelderse Ruimtelijke Kwaliteit bekend - Sprekend Gelderland

 https://www.google.com/url?q=https://forum.gelderland.nl/gprk2020/genomineerden%2Bgprk%2B2020/default.aspx&source=gmail&ust=1609939252378000&usg=AFQjCNEAm916CxfW7hjBc1cQNxUxIcL7LA">Genomineerden GPRK 2020 - Sprekend Gelderland

 https://www.google.com/url?q=https://forum.gelderland.nl/gprk2020/genomineerden%2Bgprk%2B2020/1850031.aspx?t%3DBekijk-hier-het-juryrapport&source=gmail&ust=1609939252378000&usg=AFQjCNHKywOPY3yKDr15cf3loZMZUrlDTw">Bekijk hier het juryrapport - Sprekend Gelderland

Wij investeren de gewonnen prijs van 5.000 euro weer in bufferstroken 2.0 bij agrarische ondernemers in Gelderland.

Wilt u helpen de landbouw een boost te geven? Wilt en kunt u bijdragen?

Draag ook uw bijdrage bij en maak bufferstroken 2.0 het landschapselement van 2021 bij een groot aantal agrarische ondernemers.