De nieuwe teelthandleiding

De Teelt van Hazelnoten is af. Bestellen kan via de shop op de deze website..

Deze teelthandleiding beschrijft de actuele stand van zaken over bodem, water, bemesting, rassen, teelt, gewasbescherming, oogst, bewaring, opslag, afzet en de economie van hazelnoten. Ook de naamgeving, bestuiving en bevruchting komen aan de orde. De teelt van hazelnoten staat in toenemende mate in de aandacht. Goede kennis van de teelt is noodzakelijk voor een goede opbrengst van een kwalitatief goede noot. Meer informatie staat bij het product in de shop, alwaar u ook de inhoudsopgave kunt vinden van de handleiding.