Bufferstroken 2.0 genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit

Eind 2020 wordt door de Provincie Gelderland voor de 8e maal de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit uitgereikt. Ditmaal met het dossier: ‘Brede blik op ruimte’.
Met deze prijs continueert men de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Door goede voorbeelden te verzamelen draagt men positief bij aan de dynamiek van de ruimtelijke ontwikkelingen in Gelderland en aan de voortgaande dialoog over de kwaliteit van de leefomgeving. Ditmaal met aandacht voor meervoudig gebruik van ruimte, in de context van de ambities zoals verwoord in de provinciale omgevingsvisie.

Bij het samenstellen van de lijst met genomineerden is gekeken naar de ambities die zijn gerealiseerd, wat dat aan schoonheid en (multi)functionaliteit heeft opgeleverd en hoe dat is ontstaan en wie daarbij betrokken zijn geweest. Maar ook naar spreiding over Gelderland, verdeling landelijk en stedelijk gebied, mate van realisatie en complexiteit.

Genomineerden

Vanaf dit voorjaar heeft de provincie de Gelderse samenleving gevraagd om projecten aan te dragen die mogelijk mee konden dingen naar de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020. Dit heeft geleid tot 40 voorstellen. Alle inzendingen vertellen hoe verschillende ruimtelijke ambities in projecten en gebieden zijn gerealiseerd. Soms groots en meeslepend, soms klein en bescheiden. Maar altijd met voelbare trots en sterke mate van betrokkenheid vanuit publiek en bestuur. Diverse maatschappelijke organisaties, gemeenten, waterschappen, bureaus, bedrijven en particulieren hebben voorstellen voor nominatie gedaan.

Een van de genomineerden:

Bufferstroken 2.0 (nabij Brummen en in de gemeente Lochem: nabij Eefde en Barchem), ingediend door CropEye, netwerkorganisatie op het vlak van agribusiness, energie en water;

Jury en manifestatie

Een onafhankelijke jury zal, onder leiding van Jan Terlouw, voormalig Commissaris van de Koningin in Gelderland en ook voorzitter van de 7 eerdere edities, de winnaar bepalen en in december de winnaar bekendmaken op een manifestatie die daaromtrent wordt georganiseerd. De prijs bestaat uit €10.000, voor de winnende partij en te besteden aan het betreffende project. T.b.v. het jureren wordt in september/oktober een ‘gebiedenparade’ gehouden, waarop vertegenwoordigers van de genomineerden hun project voor het voetlicht mogen brengen.

Publieksprijs

Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs van eveneens €10.000. Deze publieksprijs zal vanaf begin september 2020 via het digitaal platform Sprekend Gelderland worden georganiseerd.

Brochure Bufferstroken 2.0
2.77 MB
12/08/2020 15:04:32